x 

Количката е празна

 

Жестът на пръстена или „Всичко е наред" („ОК")

Този жест става популярен в Съедине­ните щати през средата  на XIX век.Не сигурно, че е въведен в употреба първо от моторджийте, в които по онова време се развих­ря модата да се изпол­зват инициали и сим­воли.

Съществуват най-различни мнения от­носно произхода на този жест.

Едни например смятат, че той произлиза от английс­кия израз „allcorrect" („всичко е правилно"), произнесен непра­вилно като „oilkorrect" („OK"). Други твърдят, че жестът озна­чава точно обратното -- „КО" (от „knock-out", в смисъл „ти се издъни ", „ти си пълна нула"). Според друга популярна теория за произхода на този жест „ОК" е съкращение на Олд Киндерхук -родното място на един американски президент от XIX век, който използва тези инициали като своя запазена марка в предизборна­та си кампания.

Вероятно никога няма да узнаем кое от всичките предположе­ния отговаря на истината, но е ясно, че оформеният от палеца и показалеца пръстен отговаря на буквата „О" от съкращението „ОК".

Посланието иа този жест е съвършено ясно на всички хора в анг-логоворещите страни и макар че напоследък именно това значе­ние бързо се разпространява повсеместно в Европа и в Азия, има все пак и някои страни, където този знак носи съвсем друго посла­ние. Във франция например той означава „нула", „нищо"; в Япо­ниските марки*Honda, Suzuki, Yamaha, Кавазаки - „пари"; в някои средиземноморски страни е нецензурен жест, често използван, за да каже на някой мъж, че е хомосексуалист.

Жестът на вирнатия палец

В близкото минало вдигнатият нагоре палец съпровождаше предизборните политически борби и беше знак за принадлежност към БСП .Ако ние започнем да го използваме значи сме тръгнали в посока новият терминал 3.

        Oсвен това се използва и като заместител на знака „ОК"; ко­гато обаче останалите пръсти са сил­но свити, а палецът стърчи агресивно нагоре, знакът става цинична обида, в смисъл „да ти го начукам" или „на­ври си го". В някои страни, например в Гърция, точи знак си е направо и е-словесна псувня. Е, можете да си пред­ставите как ще се почувства и какво може да сполети  сто-паджия, ако използва този знак там! Когато италианците броят от едно до пет, те използват този знак за „едно", а за „две" изправят и показалеца, а на 3 дукатито е на магистралата за Пловдив.Палецът се използва, в съчетание с други жестове, и за да покаже власт и превъзходство или в ситуации, когато някой се опит­ва да ни наложи своето превъзходство.В българските мото-клубове не е от най срещаните.

Знакът „V"   21 ноември е честван като Световен ден на поздравите

Този знак е много популярен в Австралия, Нова Зеландия и Вели­кобритания и се превежда като крайно обидното „да ти го начу­кам". По време на Втората светов­на война Уинстън Чърчил популя­ризира знака „V" със значение на „победа" („victory"), но в този слу­чай той се прави с обърната навън длан. Обърнатата към говорещия длан си оста­ва за обидния вариант на този жест. В много европейски страни обаче знакът „V" означава победа и ко­гато дланта е обърната към насрещният мотор. Ето защо, ако някой англича­нин отправи този жест към евро­пеец, за да му каже несловесно, че ще му го „памука", нищо чудно ев­ропеецът да му се усмихне сърдеч­но, макар и да не разбира каква именно „победа" има предвид анг­личанинът. В много части на Евро­па този знак означава н „две", така че, ако европеецът, когото нашият англичанин псува, с барман, нищо чудно в отговор на обидата да поднесе на англичанина две халби бира.

Тези примери показват, че културалите различия в тълку­ването па жестовете могат да доведат до доста сблъсаци на пътя, а освен това - и че винаги трябва да имате предвид от коя културна традиция произхожда даденият моторист, преди да си вадите прибързани заключения съобразно неговите жестове . 

Определено настроението на 2 колела и езика на мотоциклета подобава поздрав уважение и настроение нека всеки направи своя избор .greeting

 

 

 

Абонирай се за скутер новни и промоции

Всеки, който деведе приятел като клент може да ползва до 33% отстъпка от всички услуги и още

* indicates required
попълнете име, моля, за да можем да адресериме писмото лично до вас.
Email Format

Powered by MailChimp

Тунинг на скутер

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com