x 

Количката е празна

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

Mотоциклетните   карбуратори   изглеждат много сложни, но с малко теория можете да настроите карбуратора на вашия мотоциклет за оптимална работа.

Всички карбуратори работят с помощта на атмосферното налягане. То е мощна сила, която оказва натиск на всичко, варира леко, но се приема за 15 PSI (паунда на квадратен инч) – това означава, че атмосферното налягане натиска всичко с 15 PSI .

 

 

При работа движението на буталото в определен момент създава подналягане във вътрешността на карбуратора и въздуха отвън ще се стреми да нахлуе през карбуратора, в двигателя, докато налягането се уеднакви. Движещия се въздух, който преминава през карбуратора, ще увлича гориво, което ще се смесва с увличащия го въздух и по този начин се образува горивната смес.

Във вътрешността си карбураторът прилича на фуния – стесняващ се конус по посока движението на въздушните частици . Това е направено с цел въздушните частици да се ускорят допълнително и по този начин да повишат ефекта на „засмукване” на гориво - ускоряването води до допълнително падане на налягането в тясната зона., което пък от своя страна допринася за по-пълноценно увличане на частици от бензина - получава се ефекта на пулвелизатора.


мотоциклетен дифузьор

За постигане оптимална работа на карбураторите , има пет основни системи за въздействие върху качеството и количеството на горивната смес:

  1. Пилотна система – Качество на сместта за празен ход
  2. Дроселова плъзгаща клапа
  3. Игла и нейния жигльор
  4. Главен жигльор
  5. Система за стартиране - смукач

1. Пилотна система:

Тази система в общия случай има два регулируеми компонента:

- Регулиращ винт за количеството въздух – колкото повече е отвит, толкова количеството въздух в сместа е по-голямо, т.е. сместта е
по-бедна. Обикновено този винт се намира в по-задната част на карбуратора (от страната на въздушния фълтър)

- Регулиращ винт за количеството на бензина - колкото е повече, толкова количеството на бензина в сместа е по-голямо, т.е. сместа е по богата. Този винт обикновено е в по-предната част на карбуратора (от страната на смукателната тръба)

В много случаи , обаче регулиращ винт за количеството на бензина или регулиращ винт за количеството въздух липсва, а на вместо това е поставен жигльор с определен размер на отвора. Този жигльор пропуска въздух или респективно бензин.

Практиката показва, че ако пилотният винт (реулиращия винт, който е оставен за управление качеството на сместта), трябва да се отвие повече от 2-3 оборота, е по-добре да се постави жигльор със следващия по-малък размер на отвора.


настройка на карбуратор

Пилотната система осигурява най-вече горивна смест, необходима на двигателя да работи на празен ход, въпреки това тя оказва влиание върху другите режими на работата на двигателя - най-осезаемо е до около 1/4 хода на дросела.

2. Дроселова плъзгаща клапа:

Дроселовата клапа (фиг.3), влиае върху горивната смес в диапазона от 1/8 до 1/2 хода на дросела, но най-вече в диапазона от 1/8 до 1/4. Дроселовите клапи имат номерация, която отразява степента на скосението й в задната част. Колкото това скосение е по-голямо, сместа ще е по-бедна и обратно.

Относно номерацията:

Например: ако върху дроселовата клапа е маркиран номер 3, това означава че скосението е 3,0 мм, ако номера е 1 - скосението е 1,0 мм.

3. Игла и нейния жигльор:

Иглата (фиг.4) влиае върху върху горивната смес в диапазона от 1/4 до 3/4 хода на дросела. Тя има конусна форма, подобна е на заострен прът и контролира притока на гориво в дифузьора на карбуратора. Колкото иглата е по-тънка, толкова сместа би била по-богата и обратно. В горния край на иглата има канали, чрез които се контролира много точно това колко да е богата сместа. Най-високия канал, осигурява най-бедната смес, респективно най-ниския канал осигурява най-богата смес.

Струята бензин, която иглата пропуска, зависи много от хлабината между жигльора, в който влиза иглата и самата игла. Те работят заедно за контрола върху разхода на гориво (в диапазона 1/8 до 3/4 от хода на дросела). Голяма част от тунинга за този диапазон, кото е най-използвания се състои в промяна на тези параметри.

4. Главен жигльор:

Главният жигльор осъществява контрол на потока на горивото в диапазона от 3/4 хода на дросела. След като дроселовата клапа е отворена достатъчно и иглата е достатъчно вдигната, за да не пречи на потока от гориво, горивния поток се контролира само и единствено от главния жигльор. Главните жигльори имат различна номерация, отразяваща размера на отвора им. Колкото този отвор е по-голям, толкова сместа е по-богата.

5. Система за стартиране на двигателя (смукач):

Тъй като при студен двигател, горивото се придържа към стените на дифузьора, поради кондензация, сместа е твърде бедна, за да може двигателя да заработи устойчиво. За това в карбуратора е вградена система за стартиране. Тази система или ограничава притокът на въздух, или осигурява допилнително количество гориво , което компенсира описания ефект на кондензация. След като двигателя загрее този ефект изчезва и ограничаването на притока на въздух или допълнителното количество гориво трябва да се преустанови.

Какво е оптималното съотношение въздух/бензин?

За да работи дигателя добре, съотношението въздух-бензин на горивната смес трябва да варира в определени граници. Идеалното съотношение е 14,7 теглови части въздух към 1 тегллова част бензин (14,7 : 1). Това съотношение, обаче се постига само в много кратък интервал в режима на работа на двигателя. Това се получава поради непълно изпаряване на горивото при ниски натоварвания или поради голямото количество бензин, постъпващо през главния жигльор при големи натоварвания.

Излиза, че в по-голямата част от работните цикли на карбуратора, двигателя работи с богата смес.Това е описано с диаграмата от фиг.6. Тази диаграма показва съотношението въздух-бензин за всеки един от режимите на работа на карбуратора.

Отстраняване на неизправности и настройка на карбуратора.

След като основните принципи на работа на отделните системи в карбуратора са известни, отстраняването на неизправностите и регулирането на карбуратора е решима задача.

Първата стъпка към тази цел е да се определи в кой диапазон двигателя работи проблемно. Според зоните на влиание на отделните системи в карбуратора, определящи качеството и количеството на горивната смес, в зависимост от степента на отвяряне на дроселовата клапа ( 0; 1/8; 1/4; 1/2; 3/4; 1). Както се вижда от диаграмата до голяма степен влиянието на различните системи в различните диапазони на работа, се припокрива, но все пак във всеки един режим на работа, определена система доминира.

Например: Ако двигателят работи зле в диапазона 0-1/4, значи трябва първо да се насочим към пилотната система. Ако двигателят има проблем между 1/4 и 3/4, това значи, че проблемът идва от иглата и нейния жигльор. При проблеми в областа на пълното натоварване, вероятната причина е главния жигльор.

Тъй, като задвижването на дроселовата клапа е чрез вакуумна мембрана, за да се справим по-лесно с определянето на настройките на карбуратора, трябва да определим диапазоните на работа на карбуратора, които макар и относителни ще ни помогнат много.

Това става по следния начин: Махаме кутията на въздушния филтър и когато двигателя работи на празех ход, отбелязваме положението на ръчката на газта (белег на самата ръкохватка и линия - нулева отметка на лента, неподвижно залепена за конзолата на ръкохватката) Когато дигателят работи на празен ход, белегът и нулевата отметка съвпадат. Постепенно подаваме газ докато дроселовия клапан достигне най-горното си положение, тогава отново правим отметка на лепенката на конзолата, съответстваща на пълната газ.

Не е задълнително този момент да съвпада с крайното положение на ръчката на газта. След това разтоянието между нулевата отметка и
отметката за пълната газ го разделяме на 4. По този начин се получава представа за режимите на работа на карбуратора ( 0, 1/4; 1/2; 3/4; 1), споменати по-горе.

След почистване или смяна на въздушния филтър, правим диагностично шофиране.Ускоряваме през предавките мотоциклета до
пълна мощност , най-добре нагоре по леко наклонен терен. След няколко секунди каране на пълна мощност, спираме, без да позволяваме на двигателя да работи нито на режим „спирене“, нито на празех ход (гасим двигателя, едновремено с натискане на съеденителя, още докато мотоциклетът се движи).

Изчакваме няколко минути и отвиваме свеща. Тя трябва да бъде със светло керемиден цвят. Ако е бяла – горивната смес е бедна, ако пък е черна или тъмно кафява, сместа е прекалено богата. И в двата случая трябва да се смени главният жигльор. Сменяме го с един размер (по-голям или по-малък - в съответствие със горивната смес). След всяка смяна правим описаното диагностично шофиране и така, докато
достигнем правилния цвят на „гнездото“ на свеща.

След като основната струя е оптимизирана, повтаряме диагностичното шофиране, но с ръчка на газта дръпната до положение ½ , водейки се по направените вече белези и по описания вече начин проверяваме отново цвета на „гнездото“ на свеща.

Ако цвета не е светло керемиден, променяме положението на иглата:

  1. Надолу, ако цвета е черен или тъмно кафяв;
  2. Нагоре, ако цвета е бял.

След тези настройки, може да се наложи да се променят настройките на пилотнтана система ( пилотния винт или пилотния винт и жигльора за празния ход). Ако в движение в диапазона от 0 до 1/4 от хода на дроселовата клапа, двигателят работи зле, значи се налага да се върти пилотния винт. Ако той се намира в предната част на карбуратиора, значи той регулира безина (при отвиване, обогатяване сместа), ако той се намира в задната част на карбуратора, то той регулира въздуха (при отвиване сместа става по-бедна). Трябва да намерим положение на пилотния винт, при което оборотите на празен ход са максимални – т.е. при завиване или отвиване на винта от това положение, оборотите трябва да падат. Ако въртенето на пилотния винт не влиае върху работата на двигателя, трябва да сменим жигльора за празен ход с една позиция, нагоре, или надолу, според нуждите. При добре регулирана пилотна система двигателят трябва да работи гладко , без колебания в диапазона от 0 до 1/4.

Как влияят надморската височина и температурата на околната среда?!

След като вече сме направили настройките и двигателя работи добре, трябва да знаем, че има много фактори, които могат да го извадят от оптималните настройки. Това са надморската височина, темературата на околната среда и влажността на въздуха. При понижаване темепературата на въздуха, плътноста му се повишава, т.е. броя на кислородните молекули в еденица обем нараства. При повишаване на температурите на околната среда се наблюдава обратния ефект.

Това означава, че ако един двигател работи перфектно при 15 градуса по Целзий, това няма да е така при 40 градуса по Целзий Надморското равнище е другият основен страничен фактор, влияещ върху формирането на горивната смес. С повишаване на надморското
равнище, въздуха става по-беден на кислородни молекули. С увеличаване на влажността на въздуха, пък , горивната смес става по-богата.
С цел да се намали отрицателното влиание на тези странични фактори, е въведени т.н. Корекционен коефицент. Графиката от фиг.8 отразява зависимостта на този корекционен коефицент от температурата на околната среда и надморскоро равнище. За всяки конкретна стойност на тези фактори, съответства определена стойност на корекциония коефицент. След като тази стойност се определи, се насочваме към таблицата от фиг.9, за да разберем как и с колко да променим всяка от системите на карбуратора, влияещи върху качеството и количеството на горивната смес.

Пример: Ако температурата на въздуха е 95deg (около 35 градуса по Целции), а надморското равнище е 3200 фута (около 1000м), то
корекционния коефицент ще е 0,92 За да разберем за стойностите на корекция на основните и пилотни жигльри, и други корегиращи фактори, се насочваме към таблицата от фиг.9. Ако основният жигльор е с размер 350, ще се умножи по 0.92 и новият ще трябва да бъде 322 ,а пилотния жигльор е с размер 40, умножен по 0,92, се получава размер на новия жигльор 36,8 ( тази корекция би могла да се постиггне с въртене на пилотния винт). Нивото на иглата , според таблицата, остава същото.

Тъй като размерния ред на жигльорите е стандартизиран, се взима най-близката стандартна стойност.

 

sonic, wangie, lifan, vromos, sunsto, vonroad, ceres, honda cbr, honda hornet, suzuki bandit, suzuki gshr,, карбуратор, бутало, скутер, центровка на двигател, горивна смес, бензин

 

 

 

Абонирай се за скутер новни и промоции

Всеки, който деведе приятел като клент може да ползва до 33% отстъпка от всички услуги и още

* indicates required
попълнете име, моля, за да можем да адресериме писмото лично до вас.
Email Format

Powered by MailChimp

Тунинг на скутер

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com